Address:No.6, Baoshi No.3 Street, Tianliao, Gongming Sub-district, Shenzhen
Tel:0755-27159572
Fax:0755-27410552
ContactMr.Zhong13823697978
E-mail:  zhongxc2006@163.com;
Website: http://www.xcnkj.com

Product introduction