Address:No.6, Baoshi No.3 Street, Tianliao, Gongming Sub-district, Shenzhen
Tel:0755-27159572
Fax:0755-27410552
ContactMr.Zhong13823697978
E-mail:  zhongxc2006@163.com;
Website: http://www.xcnkj.com
Shenzhen Xinchenming Technology Co., Ltd.
Address:No.6, Baoshi No.3 Street, Tianliao, Gongming Sub-district, Shenzhen
Tel: 0755-27159572
Fax: 0755-27410552
Contact: Mr. Zhong (General Manager) 13823697978   Shasha(Assistant)15999542206
E-mail: zhongxc2006@163.com; ss009@xcnkj.com;
Website: http: //www.xcnkj.com